یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

شما در اینجا هستید : جامعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری | روستایی | توریسم(رستنگاه) »اخبار »چهارمین نشست مشترک کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی کشور به کار خود پایان داد

    /ads" name="s" id="s" placeholder="جستجو در مطالب سایت" data-swplive="true" data-swpengine="default" data-swpconfig="default" />

111111(6)به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز ، چهارمین نشست مشترک کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی کشور و کمیسیون های تخصصی، با صدور قطعنامه ۹ ماده ای در دانشگاه تبریز به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، رییس دانشگاه تبریز در مراسم اختتامیه این نشست با تاکید بر اینکه تکنولوژی و دانش بشری هر لحظه در حال تغییر و تحول است، تصریح کرد: در دنیایی که امروز ما انسانها برای خود ساخته ایم، تحول، نوآوری و تغییر در تولید علم و فناوری بیش از سایر زمینه های زندگی به چشم می خورد.
دکتر محمد رضا پورمحمدی در ادامه یادآور شد: بر همین اساس هر روز ۴۰۰ عنوان کتاب و یک میلیون صفحه اطلاعات الکترونیکی بر دانش بشری افزوده می شود.
وی با اشاره به اینکه این مسایل موجب ایجاد تغییر در ساختارها و بوجود آمدن رشته های بین رشته ای شده است، تصریح کرد: دانشمندان، محققان و اساتید کشور در صورتی در کارهای خویش به موفقیت خواهند رسید که به دانش روز مجهز باشند

 ادامه مطلب.


رییس کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیای کشور نیز در این آیین با اشاره به اینکه در این نشست به جمع بندی های خوبی برای ارتقای همه جانبه علوم جغرافیا با توجه به دیدگاه و نظرات اساتید این رشته دست یافته ایم، گفت: مصوبات نشست، اولویت اصلی برنامه ریزی های ما در کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیا خواهد بود و در این زمینه نیز تلاش خواهیم کرد با اعمال بازنگری های انجام شده در دروس برخی از رشته های این علم، روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.
دکتر محمدرضا حافظ ‌نیا در ادامه با اشاره به چالش های طرح تجمیع علوم جغرافیا نیز افزود: سقوط دانشکده های علوم جغرافیای کشور، تهدید اشتغال فارغ التحصیلان این رشته و موجودیت و فلسفه ماهوی از جمله بحران های این طرح است.
وی اضافه کرد: توسعه و پیشرفتی که در سال های اخیر علوم جغرافیا با تلاش شما جغرافیدان ها و اساتید این رشته کسب کرده، با اجرای طرح تجمیع در یک رشته کلی، به نوعی از دست خواهد رفت
همین گزارش حاکی است، دکتر عباس احمدی، دبیر کمیته برنامه ریزی نیز به ارایه گزارش نتایج کمیسیون های دوازده گانه و قرائت مصوبات آنها پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه این نشست به میزبانی عالی دانشگاه تبریز برگزار شد، گفت: چهارمین نشست مشترک کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی کشور و کمیسیون های تخصصی، با شرکت نزدیک به ۲۰۰ نفر از اعضای کمیسیون های تخصصی، از سراسر ایران و با حضور نمایندگان تمامی دانشگاه های کشور اعم از دانشگاه های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، غیر انتفاعی و نمایندگان بعضی از سازمان های مرتبط با دانش جغرافیا برگزار شد.
 دکتر احمدی افزود: جمع بندی همه کمیته های برنامه ریزی بر این اساس بود که پیوستگی سرزمین و پیشرفت و آبادانی کشور دغدغه همه اساتید رشته جغرافیا بوده و در همین راستا هم بر همدلی و وحدت اساتید این علوم تاکید داشته اند.
یادآور می شود: چهارمین نشست مشترک کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی کشور و کمیسیون های تخصصی با صدور قطعنامه با قرائت دکتر محمد حسین رامشت، رییس کمیسیون ژئومورفولوژی به کار خود پایان داد.
بدینسان قطعنامه سالانه نشست کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیای در تبریز بر موارد ذیل تاکید داشت. طرح ادغام و تجمیع رشته های کارشناسی علوم جغرافیایی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و اکثر اعضای شرکت کننده با تقلیل ۱۱ رشته کارشناسی علوم جغرافیا به ۶ رشته موافقت به عمل آوردند.
همچنین کمیته های تخصصی با توجه به سیاست وزارت علوم در بازنگری دروس دوره های علوم و رشته ها، برنامه کاری فشرده ای را تدارک نمود تا در فرصت مقرر، همه رشته ها در تمامی مقاطع علوم جغرافیایی بازبینی و بازنگری گردد و حمایت همه جانبه خود را در گسترش سیاست کیفی گرایی وزارت علوم اعلام شود.
اعضا به دنبال سیاست جدید وزارت علوم در مورد گسترش کیفی رشته ها مصرانه بر این موضوع تاکید داشته که وزارت علوم بر پذیرش دانشجو در تمامی رشته های دولتی، پیام نور و … نظارت دقیق داشته و بر اساس ضوابط تعریف شده ظرفیت ها و راه اندازی رشته ها صورت گیرد.
با توجه به توانمندی های نظری و مهارت های حرفه ای دانش آموختگان علوم جغرافیایی در حوزه آمایش سرزمین، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مسایل زیست محیطی و آب، برنامه ریزی شهری و روستایی، گردشگری، حکمرانی ملی و محلی، ژئوپلیتیک، فرهنگی و سلامت اعضای کمیسیون ها متفقا استفاده بیشتر سازمان ها از فارغ التحصیلان رشته های علوم جغرافیایی تاکید و تعریف جایگاهی خاص در نحوه استخدام و بهره گیری از دانش آنها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواستار شدند.
در بخش دیگر این قطعنامه اضافه شده اعضای کمیسیون جغرافیای پزشکی با توجه به لزوم همکاری دانشگاه های علوم پزشکی در این رشته درخواست تدوین تفاهم نامه ای بین وزارت علوم و علوم پزشکی داشته و لذا حل موضوع همکاری دانشگاه های علوم پزشکی در سطح وزارت خانه را خواستار شدند.
همچنین کمیته های تخصصی مشارکت و مشاوره علمی جغرافیادانان در ایجاد پایداری امنیت و صلح در ابعاد ملی، مرزی و منطقه ای در برنامه های آمایش سرزمین را خواستار و آمادگی خود را برای مشارکت در ابعاد فوق برنامه ششم اعلام کردند.
اعضا ضمن تشکر از رییس دانشگاه تبریز در برگزاری نشست سال ۹۴ با توجه به سابقه دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز در سطح ملی و منطقه ای خواستار حمایت همه جانبه مدیریت دانشگاه ها از دانشکده های علوم جغرافیایی تاسیس شده در دانشگاه ها شده و بر این نکته تاکید داشتند که تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه ایران با نگرش آمایش فرهنگی و سرزمین و مشارکت همه جانبه جغرافیدانان ایران امکان پذیر است و لذا کمیته های تخصصی رشته های مختلف علوم جغرافیایی آمادگی خود را برای مشارکت در برنامه ششم توسعه ایران و برپایی تمدن نوین اسلامی رسما اعلام می دارند.
همچنین این قطعنامه با توجه به تقارن تاریخ برگزاری نشست سالانه با روز دحوالارض(۲۵ ذی القعده روزی که بر اساس آیه ۳۰ سوره نازعات خداوند با نظر به کره زمین به جهان خاکی حیات بخشیده) اعضا پیشنهاد نمودند این روز به نام روز جغرافیا در ایران نامگذاری شود. و در ادامه برای اجرای مفاد بند ۴، ۵ و ۸ مقرر گردید کمیته جغرافیایی وزارت علوم تمهیدات لازم را از مجاری قانونی به عمل آورند.
همین گزارش حاکیست در پایان این نشست از ۱۲ اساتید جغرافیا و مسئولان کمیته های تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، آب و هواشناسی و هیدرولوژی، جغرافیا و گردشگری، جغرافیای پزشکی، جغرافیای نظامی، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای زیستی و محیط زیست، آمایش و برنامه ریزی منطقه ای، جغرافیا و مخاطرات محیطی، ژئومورفولوژی، هیدروژئومورفولوژی، سنجش از دور و GISو … تقدیر بعمل آمد.

منبع : روابط عمومی دانشگاه تبریز

نویسنده

نویسنده

امیررضا خاوریان گرمسیر، دانشجوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

More Posts

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود


محل تبلیغ متنی شما
 
محل تبلیغ متنی شما
 
محل تبلیغ متنی شما

The Live Chat is available only for registered users
Log In Register

با نصب تولبار الکسایی ما، امکانات ما را همیشه بر روی مرورگرتان داشته باشید و حامی ما نزد آمازون نیز باشید

دریافت و نصب تولبار
همیشه و در همه جا از آخرین اعلانات سایت با خبر باشید
برای عضویت در خبرنامه پیامکی سایت، عدید 1 ، و برای لغو عضویت عدد 2 را به شماره ****** ارسال کنید