یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

شما در اینجا هستید : جامعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری | روستایی | توریسم(رستنگاه) »بانک مقالات »دانلود مجموعه مقالات همایش توسعه روستایی گیلان

  /ads" name="s" id="s" placeholder="جستجو در مطالب سایت" data-swplive="true" data-swpengine="default" data-swpconfig="default" />

جهت دانلود روی فایل راست کلیک کنیدو save target as یا save linke as رو بزنید

دانلود مجموعه مقالات          part: 1

 

دانلود مجموعه مقالات          part: 2

 

دانلود مجموعه مقالات          part: 3

 

دانلود مجموعه مقالات          part: 4

 

دانلود مجموعه مقالات          part: 5

عناوین مقالات برگزیده شده در همایش

(لازم به ذکر است که مقالات قرار داده شده جهت دانلود شامل همه مقالات اعم از ارائه ، پوستر و کتابچه می باشند )

 

 • بررسی تأثیر آموزش بر عملکرد دهیاریهای استان گیلان
 •  
 • وضعیت کنونی و موانع پیش روی مدیریت روستایی ایران، مطالعه موردی: بخش ویلکیج شهرستان نمین
 •  
 • مدیریت نوین روستایی و نقش آن در تحول مساکن با توجه بر عملکرد دهیاران
 •  
 •  مروری بر حکمروایی خوب روستایی در ایران
 • بررسی و ارزیابی اثرات صنایع روستایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مطالعه موردی:
 • نواحی روستایی شهرستان درمیان
 •  
 • تصمیم گیری منطقه ای، الگوی توسعه روستایی در ایران
 •  
 • بررسی عوامل موثر بر عملکرد نظام نوین مدیریت روستایی مطالعه موردی: دهستان بالا دربند از استان
 • کرمانشاه
 •  
 • اثرات ناشی از فعالیت گردشگری در بازار کار وتامین اشتغال
 •  
 • چالش ها و چشم اندازهای توسعه اقتصاد روستایی در راستای سیاست حمایت از تولید ملی
 •  
 • بررسی نقش مدیریت نوین روستایی بر توسعه روستایی
 • بررسی تأثیرات توریسم در برنامه ریزی نواحی روستایی مطالعه موردی دهستان باغستان، شهرستان
 • فردوس
 • تحلیل شاخص توسعه انسانی در نقاط روستایی ایران
 •  
 • اثرات و پیامد های طرح هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد روستایی نمونه موردی: بخش کوهسرخ ،شهرستان
 • کاشمر
 •  
 • شناخت عوامل پیش برنده مشارکت در صندوق بیمه روستاییان و عشایر
 •  
 • بررسی نقش تشکلها و طرحهای مشارکت مردمی در توانمند سازی جوامع روستایی
 •  
 • مدیریت نوین روستایی راهکاری برای تحقق کار آفرینی روستایی
 •  
 • برنامه ریزی آشوبناک برای توسعه روستای
 •  
 • لیبرالیسم نو و تحول اقتصاد روستایی با نگاهی به وضعیت ایران
 •  
 • شبیه سازی خشکسالی کشاورزی و تاثیر آن بر اقتصاد روستائیان پایین دست سد گلابر
 •  
 • تعیین الگوی بهنیه زراعی بر اساس بیمه محصولات کشاورزی با تأکید بر بهبود اقتصاد روستا با استفاده از
 • روش تارگتموتاد، (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر)
 •  
 • بر کیفیت زندگی روستاییان (ICT) ارزیابی و تحلیل نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •  
 • نقش رسانه ها ی جمعی در مشارکت جوامع محلی در مناطق روستایی
 •  
 • بررسی چگونگی توزیع درآمد و تأثیر آن بر اقتصاد خانوارهای روستایی در شهرستان قزوین
 •  
 • توسعه اقتصادی با تأکید بر سامان دهی فعالیت های شغلی در تعاونی ها مطالعه موردی استان ایلام
 •  
 • تاثیر فناوری اطلاعات بر توسعه صنعت گردشگری
 •  
 • ۱۳۵۳- عوامل مؤثر بر توزیع درآمد روستایی ایران در دوره ۱۳۸۶
 •  
 • گروه های توسعه روستایی شیوه ی نوین از تعاونی های مردمی در مسیر توسعه پایدار
 • ارزیابی سیاست متنوع سازی اقتصاد روستایی با تأکید بر مشاغل غیرکشاورزی
 •  
 •  
 • تاثیر صنایع فرآورده های کشاورزی بر اقتصاد نواحی روستایی، ( نمونه موردی روستاهای شهرستان نکا )
 •  
 • بررسی علل رکود نواحی صنعتی روستایی، مطالعه موردی: ناحیه صنعتی ایجرود
 •  
 • بررسی میزان تأثیرگذاری طرح های زودبازده بر اشتغال مناطق شهری و روستایی تجارب استان کرمان و
 • کاربرد آن در استان گیلان
 •  
 • نقش مشارکتی زنان دارای تحصیلات عالیه در توسعه اقتصادی (مطالعه موردی دهستان سردشت بهبهان)
 •  
 • مقایسه تطبیقی دهیاری های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ باتاکید برنقش کارکردی نظام نوین
 • مدیریت روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان کردستان)
 •  
 • هدفمندی یا حذف یارانه بخش کشاورزی؟ چالش ها و فرصت ها
 • براشتغال وبهبود اقتصاد روستایی ICT تاثیر
 •  
 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد روستاها
 •  
 • جایگاه مدیریت روستایی در شناسایی شاخص ها و ویژگی های تحول با ابزار نوآوری درحوزه های
 • روستایی گیلان
 •  
 • و توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی (NGOs) سازمان های غیردولتی
 •  
 • اثرات اقتصادی بازارهای مرزی در توسعه ی روستاهای شهر آستارا
 •  
 • ارزیابی روند شاخص های توسعه روستایی ایران
 • تعاونی های دهیاری ها و ساماندهی مدیریت روستایی
 •  
 • پیامدهای مدیریت نوین (دهیاری ها) بر توسعه پایدار روستایی: مورد مطالعه دهیاران روستاهای
 • شهرستان بویراحمد
 •  
 • ازریابی جایگاه و نقش زنان در فرآیند توسعه روستایی و کشاورزی ایران
 •  
 • تحلیل چالشها در توسعه روستایی و پایداری کشاورزی ایران
 •  
 • گردشگری و نقش آن در توسعه اقتصادی وزیست محیطی نواحی روستایی
 •  
 • بررسی و تحلیل سازوکارهای توسعه کارآفرینی روستایی (مورد مطالعه: شهرستان کنگاور)
 •  
 • نقش اعتبارات خرد کشاورزی در توسعه روستایی، (نمونه موردی: روستای آبی سفلی شهرستان خدابنده)
 •  
 • بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتقاء توسعه روستایی: مورد کشورهای درحال توسعه منتخب
 •  
 • ارائه ی مدل کارآفرینی روستایی به عنوان استراتژی توسعه ی مناطق روستایی
 •  
 • نقش و جایگاه حکمروایی خوب روستایی و ضرورت آن در مدیریت روستایی
 •  
 • توانمند سازی روستائیان استان گیلان در تهیه بیو کمپوست از زباله های خانگی، (مطالعه موردی
 • برخی از روستاهای استان گیلان )
 •  
 • توسعه گردشگری در نواحی روستایی در چارچوب رویکرد گردشگری پایدار با تاکید بر ابعاد
 • اقتصادی(مورد: دهستان تمشکل، شهرستان تنکابن)
 •  
 • تحول در اقتصاد روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی: چالشها و فرصتها، (مطالعه موردی روستاهای
 • شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی)
 •  
 • ارائه مدل مفهومی از موانع موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی
 •  
 • بررسی نقش صنایع دستی در اشتغالزایی و تأثیرآن بر توسعه اقتصادی استان خراسان جنوبی
 •  
 • الویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی بخش کشاورزی شهرستانهای استان تهران با رویکرد ترکیبی
 • (AHP  TOPSIS)
 •  
 • بررسی تأثیر گردشگری روستایی در بخش اقتصادی دهستان سراوان طی دهه ی اخیر
 •  
 • مطالعه نقش بازارمحصولات کشاورزی در اقتصاد روستایی با رویکرد تجارت الکترونیک
 •  
 • بررسی سازههای موثر بر اشتغال زنان روستایی شهرستان شیروان چرداول با استفاده از مدل رگرسیون
 • لوجستیک
 •  
 • چالشها و چشم اندازهای مدیریت نوین روستایی در ایران
 •  
 • توانمندسازی اعضای شرکت تعاونی تولید روستایی لپویی در جهت توسعه روستایی با بکارگیری روش
 • PRA
 •  
 • راههای گسترش توسعه اطلاعاتی درروستاهای ایران
 •  
 • ارزیابی توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر رتبه بندی جاذبه های تفرجی، روستاهای هدف گردشگری
 • استان گیلان
 •  
 • بررسی نقش صنایع دستی روستاها در کار آفرینی و اشتغال زایی جهت جذب توریسم
 •  
 • برآورد ظرفیت پس اندز روستایی استان گیلان
 •  
 • عوامل اقتصادی مؤثر بر مدیریت مشارکتی(مطالعه موردی:ده خلیفه)
 •  
 • ارزیابی و تحلیل نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی زنان (مطالعه موردی: روستای زیارت،
 • شهرستان گرگان)
 •  
 • محدوده مورد مطالعه: ) ،SWOT نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصاد روستاها با استفاده از تکنیک
 • روستای هجیج )
 •  
 • سیر تاریخی مدیریت توسعه روستایی و نظریات مشارکت در ایران
 •  
 • بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی (منطقه مورد مطالعه : روستای گرمه)
 •  
 • بهره برداری از سبوس برنج به عنوان منبع درآمد جانبی برای کشاورزان و تولید کنندگان برنج
 •  
 • بررسی مشکلات و چالشهای توسعه صنایع روستایی، مطالعه موردی: روستاهای بخش لنده، شهرستان
 • کهگیلویه
 •  
 • جایگاه مدیریت نوین روستایی در برنامه های توسعه، ( مطالعه موردی ، روستاهای بخش مرکزی شهریار )
 •  
 • نقش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه ی اقتصادی روستاها
 •  
 • بررسی نقش مدیریت روستایی در ارتقاء فرایند مشارکت
 •  
 • نقش ریشسفیدان در حل اختلافات و انسجام اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان
 • مارگان)
 •  
 • نقشه راه مبارزه با فقر در چشم انداز توسعه جوامع روستایی
 •  
 • توسعه پرورش ماهی، رویکردی در جهت توانمندسازی اقتصاد روستایی ( مطالعه موردی روستاهای بخش
 • سنگر شهرستان رشت)
 •  
 • بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر تحولات کاربری زمین در نواحی کشاورزی روستایی با استفاده از تصاویر
 • ماهواره ای (مطالعه موردی: روند توسعه و کاهش سطح صنوبرکاریها در روستاهای شرق گیلان)
 •  
 • بررسی پیامدهای اقتصادیاجتماعی خشکسالی بر روستاهای بخش خمام شهرستان رشت
 •  
 • نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء کیفیت زیست ساکنین نواحی روستایی
 •  
 • بررسی تاثیر ساختار سازمانی و ویژگی های شغلی بر عملکرد دهیاران استان گیلان
 •  
 • راهکارهای گسترش و فعال سازی خدمات توریستی در کانون های گردشگری روستایی شهرستان لنگرود بر
 • AHP مبنای الویت بندی با روش
 •  
 • واکاوی وتحلیل چالشهای دهیاریهادر شرق استان گلستان
 •  
 • گردشگری الکترونیکی بسط دهنده گردشگری روستایی
 •  
 • مدل و الگوی پیشنهادی مدیریت روستایی در استان گیلان
 •  
 • ارائه راهکارهای علمی و عملی ایجاد منابع درامدی پایدار برای دهیاری های استان گیلان(مطالعه موردی
 • دهیاری گیلاکجان)
 •  
 • بررسی تأثیر مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر تولیدات کشاورزی روستای کرناچی
 •  
 • مقایسه تطبیقی آثار اعتبارات خرد بانکی و یارانه های نقدی در توسعه کشاورزی
 •  
 • در توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران ICT بررسی تاثیرات
 •  
 • کارآفرینی راهکاری جهت توسعه اشتغالزایی روستایی کشور
 •  
 • نقش تعاونی روستایی زنان در توسعه کارآفرینی
 •  
 • دراقتصاد روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی ICT نقش
 •  
 • نقش شهرهای کوچک در توسعه مناطق روستایی با تأکید بر عوامل اقتصادیاجتماعی
 •  
 • زمینه های فرهنگی اجتماعی روستائیان چالشی برای مدیریت نوین روستایی
 •  
 • تبیین موانع توسعه گردشگری روستایی وارائه الگوی راهبردی، مطالعه موردی : روستاهای هدف استان
 • خراسان شمالی
 •  
 • علل ناپایداری اقتصادی در نواحی روستایی
 •  
 • چشم اندازها و فرصتهای توسعه پایدار با ورود تشکلهای آب بران در عرصه توسعه جوامع روستایی
 • ،
 • نقش آب بندان ها در توسعه روستایی(مطالعه موردی دشت مرداب شهرستان صومعه سرا)
 •  
 • راههای گسترش و فعال سازی خدمات گردشگری__
 •  
 • تحلیل عوامل موثر بر اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان
 •  
 • بررسی چالش های مشارکت زنان در مدیریت روستایی، مطالعه موردی بخش پشت آب شهرستان زابل
 •  
 • بررسی محدودیت های توریسم در نواحی روستایی، مطالعه موردی: بخش بسطام شهرستان شاهرود.
 •  
 • نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی(مطالعه موردی: روستای خورجستان از توابع بخش مرکزی
 • شهرستان هشترود)
 •  
 • جایگاه مدیریت در توسعه روستایی، مطالعه موردی: روستای باغبهزاد(شهرستان لردگان)
 •  
 • اثرات گردشگرپذیری مناطق روستایی بر توسعه اقتصادی، (مطالعه موردی: دهستان دلفارد، شهرستان
 • جیرفت)
 •  
 • خصوصی سازی ترویج کشاورزی، راهکاری برای بهبود اقتصاد روستا: مطالعه موردی استان آذربایجانغربی
 •  
 • SWOT ارزیابی و تحلیل ظرفیت ها ی دره های کوهستانی در جهت تنوع سازی اشتغال به کمک مدل
 • نمونه دره ارداک در شهرستان مشهد
 •  
 • بررسی ابعاد سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی روستایی
 •  
 • مدیریت روستایی با تأکید بر نقش دهیاری ها در توسعه پایدار روستاها
 •  
 • بررسی نقش تعاونی های روستایی در توسعه روستایی و راهکارها(مورد دهستان بیگم قلعه شهرستان
 • نقده)
 •  
 • ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی در توسعه پایدار و مشارکت روستایی (مطالعه موردی، روستای قارنا-
 • شهرستان نقده)
 •  
 • بررسی و تحلیل تأثیرات اقتصادی توسعه گردشگری مذهبی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی: زیارتگاه
 • ویس قرنی شهرستان روانسر)
 •  
 • بررسی مشارکت مردمی در رابطه با سطح توسعه روستایی، مطالعه موردی روستای گرم سالاررضا
 • زمینه ها و راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی برای زنان (مطالعهموردی بخش مرگنلر شهرستان شوط)
 •  
 • عوامل موثر بر میزان مشارکت زنان در توسعه روستایی (نمونه موردی: منطقه براآن از بخش مرکزی
 • شهرستان اصفهان)
 •  
 • بررسی تاثیر وامهای مسکن روستایی بر تحولات اشتغال در روستاها مطالعه موردی شهرستان سنقر
 • کلیایی
 • بررسی اثرات اقتصادی _ اجتماعی گردشگری روستایی، ( مطالعه موردی در روستای امام زاده کوه
 • شهرستان همدان )
 •  
 • سنجش علاقمندی جوانان روستایی به اشتغال در حرفۀ کشاورزی، مطالعه موردی: شهرستان آمل
 •  
 • بررسی و مطالعه جایگاه روستائیان فقیر در رویکردهای گردشگری در روستاهای پیرامون شهرها، نمونه
 • موردی، روستاهای پیرامون شهر بیرجند
 •  
 • دربرنامه ریزی وتوسعه صنایع تبدیلی کوچک روستایی در استان گیلان AHP کاربرد مدل
 •  
 • پیامدهای خشکسالی های دو دهه گذشته بر واپاشی روستاها(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
 • بررسی بازارهای محلی در روستاهای استان مازندران
 •  
 • بررسی عوامل موثر بر مشارکت شالیکاران در پذیرش و اجرای طرح یکپارچه سازی و تجهیزو نوسازی
 • شالیکاری (مطالعه موردی شهرستان رشت)
 •  
 • بررسی فرصت های توسعه پایدار در روستاهای مستقر دراطراف مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط
 • زیست در تالاب انزلی
 •  
 • مطالعه موردی (منطقه باغستان شهرستان فردوس) swot تحلیل گردشگری روستایی با استفاده از مدل
 • پژوهش موردی: دهستان تمندان) ) ،
 •  
 • SWOT راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل
 •  
 • گردشگری محیط زیست اقتصاد پنهان در سفره جوامع روستایی
 •  
 • بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی شرکت کشتی سازی صدرا بر روستاهای ساحلی بهشهر
 •  
 • روستا شهرها و نقش آنها در ساماندهی و تعادل بخشی مجموعه های روستایی
 •  
 • جایگاه مدیریت نوین روستایی در برنامه های توسعه
 •  
 • بررسی نقش صنایع روستایی در توسعه مناطق روستایی کویری ایران با تاکید بر صنایع معدنی؛ مطالعه
 • موردی: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زری
 •  
 • نقش و جایگاه فرهنگ در کشاورزی پایدار مناطق روستایی
 •  
 • سنجش اثربخشی عملکرد دهیاری ها بعنوان الگوی نوین در مدیریت روستا (مطالعه سه دهیاری بخش
 • رحیم آباد شهرستان رودسر
 •  
 • نقش خدمات دولت سیار در توسعه بخش کشاورزی روستائی
 •  
 • بررسی و تحلیل نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی روستای عباس
 • آباد شهرستان دره شهر
 •  
 • بررسی وضعیت توسعه فیزیکی -کالبدی روستاها قبل و بعد از تاسیس دهیاریها
 •  
 • اهمیت و لزوم مشارکت روستائیان در اجرای طرحهای عمرانی روستایی
 •  
 • مطالعه موردی :روستاهای SWOT سنجش ارکان چهارگانه گردشگری روستایی با استفاده از تکتیک
 • هدف گردشگری شهرستان ممسنی
 •  
 • دهقان ایرانی ، تعریف الگوی ایرانی توسعه روستایی
 •  
 • تحلیل راهبردهای مدیریت توسعه روستایی لاهیجان و انتخاب گزینه مناسب با تاکید بر منطقه نمونه
 • گردشگری
 •  
 • ناحیه )SWOT بررسی نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدار روستایی با استفاده از مدل استراتژی
 • مورد مطالعه : شهرستان بندر انزلی)
 •  
 • نقش پست بانک روستایی در توسعه پیوندهای درون ناحیه ای(مطالعه موردی: بخش قره پشتلوی
 • شهرستان زنجان)
 •  
 • ارزیابی میزان رضایت مندی مردم نسبت به عملکرد کالبدی- زیست محیطی دهیاران در توسعه
 • روستایی
 •  
 • بررسی تحلیلی پذیرش فناوری اطلاعات در بین دهیاران
 •  
 • بررسی عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاری اعضای تعاونی تولید روستایی، (مطالعه موردی: تعاونی تولیدی
 • خوراک دام تایباد)
 •  
 • عوامل تسهیل کننده توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مطالعه موردی استان ایلام)
 •  
 • نقش بیوگاز در توسعه عمرانی و اقتصادی روستا
 •  
 • بررسی تاثیرات گردشگری روستایی بر توسعه این نواحی و ارائه راهکارهای اصولی با استفاده از مدل،
 • نمونه موردی: روستای خسروشیرین شهرستان آباده .(swot) تحلیل استراتژیک
 •  
 • بررسی اثرات اقتصادی- معیشتی شهرک های صنعتی در توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرک
 • صنعتی گرمی
 •  
 • بررسی عملکرد مدیریت جدید روستایی در توسعه روستایی نمونه مورد مطالعه:بخش مرکزی شهرستان
 • هشترود
 •  
 • نقش فن آوری اطلاعات وارتباطات برتوسعه مناطق روستائی استان سیستان و بلوچستان
 •  
 • توسعه اقتصادی ومدیریت روستایی (ارزیابی اثرات اقتصادی طرح های هادی روستایی)
 •  
 • توسعه صنایع دستی ضامن توسعه روستایی
 •  
 • شناسایی شاخص های آسیب پذیری اقتصادی میان کشاورزان در شرایط خشکسالی
 •  
 • بررسی اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی در روستاهای شهرستان کامیاران
 •  
 • بررسی نقش عوامل برون سازمانی در موفقیت اتحادیه های تعاون روستایی استان اصفهان
 •  
 • کاربرد دانش بومی در تولید محصولات کشاورزی (مورد مطالعه: کشت تونلی طالبی درروستاهای فرگ،
 • رزق آباد و جردوی کاشمر)
 •  
 • چالش های پیش روی تعاونی های تولید روستایی
 •  
 • مشارکت حلقه گمشده در مدیریت نوین روستایی با تأکید بر تجربیات پروژه بین المللی ترسیب کربن
 • بررسی موانع و راهکارهای مناسب جهت کارآفرینی زنان در شهرستان مهران
 •  
 • مدیریت منابع آب در مناطق خشک در راستای کشاورزی پایدار، با تاکید بر کشت هیدروپونیک(مطالعه
 • موردی : دشت بیرجند)
 •  
 • ارزیابی طرح هدفمندی یارا نه ها برتوسعه بخش کشاورزی (مطالعه موردی: بخش خوسف شهرستان
 • بیرجند)
 •  
 • ارزیابی اثرات کالبدی-زیست محیطی اجرای طرح هادی و تاثیر ساز و کار، مدیریتی آن(مطالعه موردی:
 • روستای بدرآباد)
 •  
 • روستای دیزباد شهرستان نیشابور :sowt راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل
 • تحلیل سلسله مراتبی عملکرد دهیاران در مدیریت روستایی، نمونه موردی بخش طرهان شهرستان
 • کوهدشت
 •  
 • در روستاهای دهستان دابوی شمالی ICT عوامل موثر مدیریتی بر گسترش
 •  
 • مدیریت و توسعه گردشگری در روستای نگل با تاکید بر گردشگری مذهبی
 •  
 • مورد مطالعه ،SWOT بررسی قابلیت ها و تنگناهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل
 • منطقه ی دنا
 •  
 • ارزیابی عملکرد برنج بر اقتصاد نواحی روستایی نمونه مورد مطالعه : دهستان قره طغان شهرستان نکا
 •  
 • امکان سنجی توسعه کشاورزی با استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری با بهره گیری از مدل
 • مطالعه موردی؛ روستاهای حسن آباد و حسین آباد منطقه رستاق یزد) ) ،SWOT
 •  
 • بررسی تحولات اقتصادی خانوار های عشایر قشقایی (نمونه ی موردی ، طایفه ی اصلانلو)
 •  
 • بهرهبرداری از پتانسیلهای محیطی جهت افزایش اشتغال و درآمد روستاییان، (مطالعه موردی: روستای
 • سلطان آباد نمک)
 •  
 • ارزیابی عملکرد دهیاریها در مدیریت بومی روستا، (مطالعه موردی :بخش مرکزی شهرستان زابل)
 •  
 • خصوصی سازی بخش کشاورزی و تاثیر آن در توسعه پایدار
 •  
 • بررسی نقش مشارکت زنان در پایداری اقتصاد روستایی
 •  
 • بررسی زمینههای مشارکت شالیکاران در مدیریت منابع آب و آبیاری شهرستان رشت
 •  
 • بودجه بندی مشارکتی؛ ابزاری نوین در پژوهش های مدیریت روستایی
 •  
 • مقایسه “الگوی مصرف خانوار” ، “خط فقر” و برخی از “شاخص های فقر” روستاهای ایران در سال دوم
 • برنامه های سوم و چهارم توسعه
 •  
 • در ابعاد اجتماعی و اقتصادی زندگی باغداران روستایی، ICT)) بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مطالعه موردی: دهستان پادنا علیا شهرستان سمیرم
 •  
 • بازنگری شاخص های تفکیکی مناطق روستایی از شهری به منظور دستیابی به شاخص های پایدار در
 • ایران
 •  
 • بررسی موانع توسعه روستایی از دیدگاه کشاورزان، مطالعه موردی (دهستان آباده طشک، شهرستان نی
 • ریز)
 •  
 • نقش کشاورزی پایدار و سلامت اگرواکوسیستم ها در توسعه روستایی پایدار
 • بررسی مسائل بازاریابی انگور شهرستان دنا
 •  
 • رتبه بندی شهرستان های استان گیلان بر پایه شاخص های برخورداری سکونتگاه های روستایی با استفاده
 • TOPSIS از تکنیک
 •  
 • آسیب شناسی توسعه گردشگری در سکونتگاههای روستایی استان گیلان با رویکرد عدالت مکانی-
 • فضایی
 •  
 • تعیین روستای نمونه گردشگری مورد مطالعه: روستاهای دهستان جبل(بخش کوهپایه-استان اصفهان)
 •  
 • افزایش اثر بخشی تعاونی دهیاری ها در توسعه روستاهای گیلان (مورد: بخش مرکزی شهرستان
 • لاهیجان)
 •  
 • الزامات فرهنگی مدیریت نوین روستایی در توسعه روستایی
 •  
 •  
 • نگرشی نوین بر مدیریت نواحی روستایی ،GIS تشکیل پایگاه داده مکان مرجع در سامانۀ
 •  
 • تأثیر تعدیل نقش واسطهها در تحول اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: زراعت چوب در مناطق روستایی
 • شهرستان آستانه اشرفیه)
 •  
 • کاربرد ارزیابی اثرات اجتماعی در مدیریت طرحهای توسعه روستایی
 •  
 • مورد مطالعه: (GIS) مکان یابی و توزیع فضایی صنایع روستایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • نواحی روستایی شهرستان درمیان
 •  
 • بررسی و تحلیل مدیریت پسماند در سکونتگاههای روستایی مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی
 • ارتقا توسعه روستایی و کشاورزی با مشارکت مردم در طرحهای منابع آب
 •  
 • عوامل موثر بر عملکرد دهیاران و نقش آن در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان
 • خواف)
 •  
 • تأثیر کارکردهای اجرایی تعاونی های روستایی زنان استان ایلام در توانمندسازی اقتصادی اعضاء
 •  
 • بررسی نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه پایدار روستایی ( مطالعه موردی: روستای عباس آباد ،
 • شهرستان دره شهر)
 •  
 • نقش رسانه ها ی جمعی در مشارکت جوامع محلی در مناطق روستایی مطالعه موردی :روستاهای نمونه
 • شهرستان شیروان چرداول
 •  
 • بررسی نقش دهیاری ها در پایداری جمعیت روستایی (مطالعه موردی: بخش میمند شهرستان
 • فیروزآباد)
 •  
 • بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های روستایی: مطالعه موردی در تعاونی های روستایی منتخب
 • شهرستان همدان
 • بررسی علل رکود نواحی صنعتی روستایی، مطالعه موردی: ناحیه صنعتی ایجرود
 •  
 • تحلیل میزان موفقیت تعاونی های کشاورزی استان خراسان رضوی در توسعه کشاورزی
 •  
 • بررسی نقش و اهمیت مشارکت جوامع روستایی در طرحهای توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی:
 • پروژه آبیاری میاناب شوشتر)
 •  
 • مدیریت درکارکرد اقتصادی نواحی روستایی مطالعه موردی روستای بیطاس شهرستان مهاباد
 •  
 • نقش تشکل های غیر دولتی بر مدیریت روستایی، با تاکید بر باشگاه کشاورزان جوان
 •  
 • ارزیابی سیاست متنوع سازی اقتصاد روستایی با تأکید بر مشاغل غیرکشاورزی
 •  
 • بررسی نقش صنایع دستی در اشتغالزایی و تأثیرآن بر توسعه اقتصادی استان خراسان جنوبی
 •  
 • بررسی نقش جاذبه های شهری در مهاجرتهای روستایی غرب مازندران (مطالعه موردی بخش مرکزی
 • شهرستان نوشهر)
 •  
 • راهبردهای مدیریت کارآفرینی در توسعه روستایی با تأکید بر کشاورزی
 •  
 • تیپ شناسی مخاطرات طبیعی در مناطق روستایی
 •  
 • ارزیابی زیست محیطی تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی مطالعه موردی: شهرستان گرمی
 • نقش عوامل موثر در تحول مساکن روستایی دهستان طرقبه
 •  
 • نقش وام های بنیاد مسکن بر توسعه کمی و کیفی مسکن روستایی، محدوده مورد مطالعه: دهستان
 • دوستان، شهرستان دره شهر
 •  
 • تحلیلی بر اثرات اجتماعی،اقتصادی بازار هفتگی ،بر روستاهای بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا
 •  
 • تاثیر کیفیت اجنماع پذیری فضاهای جمعی بر حذب گردشگر روستایی
 •  
 • روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان لاهیجان ICT نقش دفاتر
 •  
 • نقش و جایگاه مولفه های محیطی در تهیه طرح هادی روستایی، (مورد: طرح هادی روستای سلیمان
 • آباد، دهستان گلیجان، شهرستان تنکابن)
 •  
 • بررسی فرصت های توسعه پایدار در روستاهای مستقر دراطراف مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط
 • زیست در تالاب انزلی
 •  
 • ICT بررسی نگرش و وضعیت آموزش های زیست محیطی در بین جوانان ساکن روستاهای دارای مراکز
 • و جوانان ساکن سایر روستاهای استان ایلام
 •  
 • بررسی راهکارهای توسعه طبیعت گردی در منطقه جواهرده شهرستان رامسر
 •  
 • بخش »: گردشگری راهکاری برای متنوع سازی فرصتهای شغلی در فضاهای روستایی نمونه موردی
 • « شهیون، شهرستان دزفول
 •  
 • تحلیل فضایی توانمندسازی اقتصادی به عنوان بستری برای توسعه روستایی یک بررسی تطبیقی
 •  
 • در توسعه مناطق روستایی ICT بررسی و ارزیابی جنبه های تأثیر
 •  
 • بررسی نقش و جایگاه زنان روستایی در پیشبرد اقتصاد در استان آذربایجان شرقی
 •  
 • مشار کت مردمی در مدیریت بهینه منابع آب در روستاها
 •  
 • اهمیت و نقش صنایع کوچک روستایی در ایجاد اشتغال پایدار
 •  
 • بررسی تغییرات فرهنگی- اجتماعی در مناطق روستایی ایران
 •  
 • تحلیلی بر عملکرد مدیریت روستایی در رابطه با گردشگری
 •  
 • راهکارهای فرآروی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای ایران
 •  
 • ارزیابی موانع توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای بخش مرکزی شهرستان
 • بویراحمد:کاربرد تحلیل سلسله مراتبی
 •  
 • عشایر، کوچ و اسکان: تحلیلی بر گزیدارهای توسعه جوامع عشایری
 •  
 • آموزش مدیریت روستایی: رویکردی جدید در جهت توسعه پایدار در روستا
 •  
 • خوشه های صنعتی روستایی راهبردی برای توسعه اقتصاد روستایی
 •  
 • بررسی نقش دفاتر فاوا روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی استان مازندران)
 •  
 • نقش شوراهای اسلامی در توسعه روستایی، (مطالعه موردی : دهستان گوگ تپه شهرستان بیله سوار)
 • همایش ملی توسعه روستایی
 •  
 • توسعه کارآفرینی تعاونی زنان روستایی، (مطالعه موردی استان سمنان)
 •  
 • چالش های اقتصادی توسعه سکونتگاه های روستایی ایران
 •  
 • برنامه ریزی و توسعه ظرفیت های جوامع روستایی با تاکید بر جنبه های فرهنگی، اجتماعی با رویکرد
 •  
 • مشارکتی، مطالعه موردی؛ بخش سیدان شهرستان مرودشت
 •  
 •  کارآفرینی راهبردی نو در توسعه روستایی
 •  
 •  ارزیابی و تحلیل تجارب مدیریت روستایی
 •  
 • بررسی تقابل آرای دهیاران و شوراهای روستایی و نقش آن در سازوکار مدیریت نوین روستایی محدوده
 • مورد مطالعه: دهستان ملارد
 •  
 •  بررسی الگوی مدیریت روستایی در ایران با تاکید بر نهادهای تاثیرگذار(دهیاریها و شوراهای اسلامی)
 •  
 • در توسعه و بهره وری اقتصاد روستایی (ICT) بررسی نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات
 •  
 • نقش مدیریت در توسعه روستایی؛ مطالعه موردی: روستای بنیس (شهرستان شبستر)
 •  بررسی راهکارهای مناسب جهت گسترش و فعال سازی صنایع روستایی
 •  
 • تحلیل نقش نهضت سوادآموزی در توسعه اقتصادی روستاهای استان گیلان
 •  
نویسنده

نویسنده

امیررضا خاوریان گرمسیر، دانشجوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

More Posts

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود


محل تبلیغ متنی شما
 
محل تبلیغ متنی شما
 
محل تبلیغ متنی شما

The Live Chat is available only for registered users
Log In Register

با نصب تولبار الکسایی ما، امکانات ما را همیشه بر روی مرورگرتان داشته باشید و حامی ما نزد آمازون نیز باشید

دریافت و نصب تولبار
همیشه و در همه جا از آخرین اعلانات سایت با خبر باشید
برای عضویت در خبرنامه پیامکی سایت، عدید 1 ، و برای لغو عضویت عدد 2 را به شماره ****** ارسال کنید